Hoe help je leerlingen focussen op het leren, niet op het cijfer?


Hoe een docent leerlingen helpt focussen op het leren, niet op het cijfer

In de huidige onderwijsomgeving is het bijna onvermijdelijk geworden dat leerlingen en studenten hun waarde en prestaties meten aan de hand van cijfers. De druk om te presteren, gecombineerd met de angst om niet te voldoen, heeft ervoor gezorgd dat veel leerlingen eerder bezig zijn met het behalen van een specifiek cijfer dan met het eigenlijke leren. Dit kan het leerproces verstoren en de intrinsieke motivatie verminderen. Dus, hoe kan een docent deze mindset veranderen en leerlingen helpen zich te focussen op het leren in plaats van op het cijfer?

1. Benadruk het proces boven het resultaat. De eerste stap is om de nadruk te leggen op het leerproces en niet op de uitkomst. Dit betekent dat de inspanning en groei die een leerling vertoont tijdens de les net zo belangrijk, zo niet belangrijker, zijn dan het eindcijfer. Door positieve feedback te geven over inspanning en groei, zullen leerlingen zich meer gewaardeerd voelen en zich meer richten op het leren.

2. Maak gebruik van formatieve toetsing. In plaats van alleen summatieve toetsen te geven die het eindresultaat meten, kan een docent ook gebruik maken van formatieve toetsing. Dit zijn toetsen of opdrachten die tijdens het leerproces worden gegeven om te zien waar de leerling staat en wat hij of zij nog moet leren. Door feedback te geven op deze toetsen, kan de docent de leerling helpen zich te richten op gebieden die verbetering behoeven.

3. Creëer een veilige leeromgeving. Het is belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen om fouten te maken. Fouten zijn immers een essentieel onderdeel van het leerproces. Als een docent een cultuur van nieuwsgierigheid en experimenteerlust in de klas bevordert, zullen leerlingen minder angst hebben om fouten te maken en zich meer focussen op het leren.

4. Moedig zelfreflectie aan. Zelfreflectie is een krachtig hulpmiddel voor leren. Door leerlingen te vragen regelmatig te reflecteren op wat ze hebben geleerd en hoe ze zich voelen over hun voortgang, kunnen ze een dieper inzicht krijgen in hun eigen leerproces.

5. Stimuleer intrinsieke motivatie. In plaats van uitsluitend te belonen met cijfers, kan een docent leerlingen ook belonen met complimenten, erkenning of extra kansen. Dit kan helpen om de intrinsieke motivatie te stimuleren, waardoor leerlingen meer plezier beleven aan het leren en minder bezig zijn met het cijfer.

Concluderend, door een verschuiving te maken van een cijfergerichte naar een leergerichte benadering in het onderwijs, kunnen docenten leerlingen helpen om de ware waarde van leren te zien. Het is een reis waarbij zowel docenten als leerlingen samenwerken om een dieper begrip en waardering voor het leerproces te creëren.


Leuk? Deel met je vrienden!